Tag: ตกแต่งภายใน

ตกแต่งภายใน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการตกแต่งภายในสาระน่ารู้เกี่ยวกับการตกแต่งภายใน

การตกแต่งภายใน นอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับความสวยงามแล้ว จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของโครงสร้างและความปลอดภัยด้วย นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงความสวยงามและอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัย วันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการตกแต่งภายใน ไปดูกันว่าการตกแต่งภายใน จริงๆ แล้วหมายถึงอะไร รวมไปถึงขั้นตอนการการออกแบบสำหรับตกแต่งภายใน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง การตกแต่งภายในหรือ Interior Design หมายถึง การออกแบบสำหรับจัดและตกแต่งสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ภายในบ้าน อาคาร หรือที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ทำให้เกิดความสวยงามและความสะดวกสบาย เกิดประโยชน์ในด้านการใช้สอย เริ่มต้นด้วยการวางแบบผังเครื่องเรือน พิจารณารูปแบบเครื่องเรือน (Style) จากนั้นทำการเลือกสรรวัสดุสำหรับตกแต่ง กำหนดสีและแสง ไปจนถึงลือกสิ่งตกแต่งภายในเป็นลำดับสุดท้าย เช่น รูปภาพ หรือต้นไม้