Tag: บ้านพักคนชรา

บ้านพักคนชรา

เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “บ้านพักคนชรา” ที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดอยู่เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “บ้านพักคนชรา” ที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดอยู่

ปัจจุบันผู้สูงอายุนั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศไทย และด้วยอัตราการมีผู้สูงอายุมากขึ้นในประเทศไทยก็ทำให้บ้านพักคนชรา นั้นเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งนั้นทำให้หลาย ๆ ครั้งมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับ บ้านพักคนชรา มากขึ้น ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบ้านพักคนชรากันมากขึ้นดีกว่านะครับ  บ้านพักคนชราไม่ใช่สถาณรับดูแลผู้ป่วย  ความเข้าใจผิดแรกที่สำคัญที่สุดนั้นคือ ในเรื่องของบ้านพักคนชรานั้นไม่ใช่ nursing home หรือสถาณพยาบาลนะครับ เพราะว่าบ้านพักคนชรานั้นมีจุดมุ่งหมายนั้นคือ การบริการให้กับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งด้วยความตั้งใจ หรือ เต็มใจเข้ามาอยู่เอง ซึ่งจะมีบริการต่าง ๆ แต่หลักการสำคัญคือ ผู้สูงอายุนั้นจะต้องดูแลตัวเองและไม่ใช่ผู้ป่วยที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด หรือ ต้องการการรักษพยาบาลตลอดเวลา  พูดง่าย ๆ คือ ต้องเป็นคนชราที่แข็งแรงเท่านั้น มีการดูแลที่ดีอย่างแน่นอน   หลาย ๆ คนนั้นอาจจะมองภาพลักษณ์จากบ้านพักคนชราว่าเป็นบ้านที่น่ากลัว หรือ อาจจะมีการดูแลที่ไม่ดี แต่แท้จริงแล้วบ้านพักคนชรานั้นมีการเป็นอยู่ที่ดีมากนะครับ