Tag: ประกันรถยนต์ 2 พลัส ราคาถูก

ประกันรถยนต์ 2 พลัส ราคาถูก

ประกันรถยนต์ 2 พลัสราคาถูกกว่าครึ่งแต่ได้มากกว่าประกันรถยนต์ 2 พลัสราคาถูกกว่าครึ่งแต่ได้มากกว่า

หลายคนคงเคยได้รับคำแนะนำให้สมัครประกันรถยนต์ 2 ราคาถูกแทนประกันรถยนต์ชั้น 1 ด้วยราคาที่ถูกลงกว่าครึ่งและคำโฆษณาที่ได้รับว่าได้คุณภาพที่เทียบเคียงกับประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้นั้น ทำให้ผู้ขับขี่บางคนอาจสงสัยหรือเกิดความเคลือบแคลงใจว่า ในเมื่อชำระค่าเบี้ยประกันถูกลงขนาดนี้แล้วจะได้รับวงเงินคุ้มครองที่คุ้มค่ากับการจ่ายหรือไม่ ในบทความนี้จะมาเปรียบเทียบวงเงินคุ้มครองในกรณีต่างๆ ของประกันรถยนต์ 2 พลัสราคาถูกกับประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ราคาสูงกว่ากันค่ะ  กรณีแรกคือการรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในเรื่องของชีวิตและอนามัย หากเป็นประกันชั้น 1 จะได้รับวงเงินคุ้มครองประมาณ 200,000 บาทต่อคนและไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง ในขณะที่ประกันรถยนต์ 2พลัสราคาถูกกว่า จะมีวงเงินที่น้อยกว่าอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อคน แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้งเช่นเดียวกันกับประกันรถยนต์ชั้น 1   ส่วนในกรณีที่มีความเสียหายต่อบุคคลภายนอกในกรณีของทรัพย์สินนั้นจะมีความแตกต่างกัน ประกันรถยนต์ 2 พลัสราคาถูกกว่าจะให้วงเงินที่ 250,000 บาท ในขณะที่ประกันชั้น 1 จะให้อยู่ที่ 500,000 บาท แต่ในเรื่องของความเสียหายส่วนแรกของทรัพย์สินจะไม่ต่างกัน  กรณีที่สูญเสียมือ เท้า หรือดวงตาสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมถึงกรณีของการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ประกันรถยนต์ 2 พลัสราคาถูกกว่าแต่ให้วงเงินเท่ากันกับประกันรถยนต์ชั้น 1 คือ จ่ายค่ารักษาพยายาลและชดเชยการสูญเสียมือ เท้า หรือดวงตาที่ 100,000 บาทต่อคนทั้งสองกรณี เช่นเดียวกับกรณีของการประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อเกิดคดีความ ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1 และประกันรถยนต์ 2 พลัสราคาถูกนั้นให้วงเงินชดเชยที่ 200,000 บาทต่อคน  ในกรณีอื่นๆ นอกจากนี้อาจขึ้นอยู่กับทุนประกันภัยและเงื่อนไขตามบริษัทที่ได้ทำประกันภัยไว้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โดยส่วนใหญ่และวงเงินและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับของประกันรถยนต์ 2 พลัสราคาถูกนี้จะเทียบเคียงกับประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้เลยทีเดียว