Tag: รับส่ง SMS

รับส่ง SMS

เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ เลือกใช้บริการรับส่ง smsเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ เลือกใช้บริการรับส่ง sms

SMS เครื่องมือทางการตลาด ที่เน้นในเรื่องของการสื่อสารเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขายที่ดี และสร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดีด้วย (Brand awareness) จริงๆ แล้วมันคือการทำให้ลูกค้าเกิดการจดจำแบรนด์ จนนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ นั่นเอง  ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการส่ง SMS มากมายหลายแห่ง โดยในแต่ละแห่งก็มีบริการที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเอื้อให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่ง SMS ในเชิงธุรกิจนั้น ไม่ใช่การส่งข้อความจากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เนื่องจากบางธุรกิจมีนำนวนลูกค้าหลายล้านคน บางธุรกิจมีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น จึงมีการพัฒนาระบบส่ง SMS ผ่านเว็บ หรือที่เรียกว่า Bulk sms นั่นเอง