Tag: เพชร 1 กะรัต

เพชร 1 กะรัต ราคา

แหวนเพชร 1 กะรัต เลือกใส่อย่างไรให้เป็นมงคลต่อชีวิตแหวนเพชร 1 กะรัต เลือกใส่อย่างไรให้เป็นมงคลต่อชีวิต

แหวนเพชร 1 กะรัต เป็นเพชรขนาดยอดนิยมที่หลายคนเลือกซื้อ เพราะมีคุณค่าทางใจสูงถึงแม้จะราคาแพงกว่าเพชร 0.98-99 อยู่ 10-15% เลยก็ตาม การสวมใส่แหวนเพชรนอกจากจะช่วยเสริมให้ผู้สวมดูสวยสง่าขึ้นแล้ว เพชรยังช่วยส่งเสริมมงคลให้กับชีวิตได้อีกด้วย แต่จะเสริมในเรื่องใดบ้าง ลองมาเช็คดูกันค่ะ แหวนเพชร 1 กะรัต เลือกทรงไหนดี             เพชรแต่ละรูปทรง นอกจากจะมีความสวยงามและข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกันแล้ว ยังช่วยเสริมมงคลให้กับชีวิตในด้านที่แตกต่างกันไปด้วย ดังนี้ เพชรกลม เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์ ความบริบูรณ์ ดังนั้นการสวมใส่แหวนเพชรทรงกลมจึงช่วยเสริมในเรื่องความสมบูรณ์ด้านเงินทอง ความไม่ขัดสน มีกินมีใช้แล้วยังเสริมมงคลในเรื่องชีวิตครอบครัวด้วย เพชรทรงปริ๊นเซส เพชรทรงนี้เป็นทรงที่กษัตริย์สมัยก่อนนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องประดับ