Day: May 25, 2021

บ้านเช่าบางแสน

เจ้าของบ้านเช่าบางแสนควรต้องรู้ แต่งบ้านอย่างไรให้ปล่อยเช่าได้ทันทีเจ้าของบ้านเช่าบางแสนควรต้องรู้ แต่งบ้านอย่างไรให้ปล่อยเช่าได้ทันที

อย่างที่ทุกคนทราบกัน บางแสน จ.ชลบุรี เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ใครหลาย ๆ คนชอบมาเยือน นับเป็นทำเลทองอีกแห่งหนึ่งของไทยเรา เพราะอยู่ใกล้กับทะเล หลายคนที่อยู่ที่นี่ก็อาจจะมีการซื้อบ้านและทำบ้านเช่าบางแสน เป็นการลงทุนไว้สำหรับให้ผู้อื่นมาเช่าพัก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเน้นไปที่กลุ่มชาวต่างชาติมากกว่ากลุ่มคนไทย แต่จากสถานการณ์โควิดทำให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเช่าพักในช่วงระยะหนึ่งไม่สามารถเดินทางมาได้ ใครที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าบางแสนจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้บ้านสามารถปล่อยเช่าได้ และหนึ่งกลยุทธ์ง่าย ๆ ที่จะทำให้บ้านสามารถปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นก็คือ การตกแต่งใหม่ แต่จะตกแต่งอย่างไรให้บ้านปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้น มาดูกัน 1. รู้จัก รู้รอบ และรู้ลึก คำโบราณกล่าวไว้ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยก็ชนะร้อย” คำกล่าวนี้ยังคงเป็นจริงอยู่เสมอ หากคุณเป็นเจ้าของบ้านเช่าบางแสนก็ถือว่าคุณโชคดีกว่าใคร ๆ แล้วเพราะได้ทำเลที่เยี่ยมยอด